20.04.2006 : Οικονομικά πακέτα
 
Έγινε η παρουσίαση των νέων οικονομικών πακέτων για τους νέους πελάτες της εταιρίας μας σχετικά με τ...
 
 
19.04.2006 : Η νέα μας ιστοσελίδα
 
Δημιουργήθηκε μετά από εντατικό προγραμματισμό και μελέτη η νέα μας ιστοσελίδα. Η παρουσία μας στο δ...
 
ΕΔΡΑ
Αισώπου 9 Θεσσαλονίκη - ΤΚ 54627
Τηλ: 2310.511.955
E-mail: info@akritidislazaros.gr
H εταιρία ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ αποτελεί μια Δυναμική Παρουσία, που πλαισιώνεται από στελέχη με επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική συνέπεια.

Η πείρα και η γνώση μας, είναι το εφόδιο των πελατών μας για υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οικονομικών και φοροτεχνικών θεμάτων τους. Διαθέτουμε άλλωστε, άρτια μηχανογραφική οργάνωση για την κάλυψη των υπηρεσιών που παρέχουμε.
 
Στα άμεσα σχέδια της εταιρίας περιλαμβά- νονται η αναβάθμιση της διάθεσης των προϊόντων μας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος της εταιρίας είναι να εδραιώσει στους πελάτες του την πεποίθηση ότι αποτελεί τον πιο αξιόπιστο προμηθευτή του χώρου και προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα και τις αποτελεσματικότερες υπηρεσίες από όλους τους ανταγωνιστές.


Στην υλοποίηση του στόχου αυτού σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζουν οι συνεργάτες μας, τόσο οι επιστήμονες που είναι όλοι τους καταξιωμένοι στον ευρύτερο χώρο τους και προσφέρουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, όσο και οι ασχολούμενοι με την προώθηση των προϊόντων και την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας.